Tekstboks:

    Er din VFH-Radio i orden?

Alle som har en VHF om bord, skal ha lisens og et begrenset radiotelefonisertifikat. Dette har de senere årene blitt svært forenklet, og kan ordnes på nett hos Telenor Maritim Radio. VHF er overlegen når det gjelder dekning, og på nye apparater finnes det en nødknapp som kort fortalt sender ut et nødsignal til kystradiostasjonen og omkringliggende båter. Nødsignalet inneholder informasjon om hvem du er, og nøyaktig hvor du er. En mobiltelefon vil sannsyeligvis være våt og ubrukelig på det tidspunktet hvor det er behov for assistanse. Man skal for øvrig ikke langt fra land før mobildekningen er helt fraværende. Da er det viktig at ditt radioanlegg er i orden, og virker etter hensikten. Det er ingen indikasjon på at alt er i orden selv om du hører andre båter! Det er ved sending at feil oppstår dersom du har en dårlig plugg, en dårlig antenne eller en dårlig antennekabel. Alt dette utstyret har en begrenset levetid, og bør sjekkes med jevne mellomrom. Al-Tec Båtservice kan sjekke ditt VHF anlegg, og utbedre eventuelle feil.

Lik oss på Facebook!

STARTSIDE

 

 

  AL-TEC

Båtservice

Testkoffert med alt av nødvendig utstyr for kontroll og feilsøking på VHF-anlegg

Det er som regel i mastetoppen det er feil. Her utsettes utstyret for de største påkjenningene og den største slitasjen. Bildet er fra Skjæløy Båthavn i Østfold.